izborna skupština kluba – 25. Veljače

Temeljem članka 40. Statuta Vaterpolskog kluba „MORNAR BRODOSPAS“ Split, Predsjednik Kluba saziva IZBORNU SKUPŠTINU koja će se održati u

 

četvrtak, 25. veljače 2021., u 18,00 sati

 u trofejnoj sali Kluba, Mediteranskih igara 5.

__________________________________________

                             Dnevni red  

 

 1. Otvaranje Skupštine i pozdravni govor Predsjednika Kluba
 2. Utvrđivanje kvoruma
 3. Prijedlog dnevnog reda
 4. Izbor radnih tijela:
  1. Radnog predsjedništva
  2. Ovjerovitelja zapisnika
  3. Zapisničara
 5. Podnošenje izvješća o radu za period 2017.-2020. g.:
  1. Predsjednika
  2. Tehničke komisije
  3. O financijskom poslovanju
  4. Nadzornog odbora
  5. Stegovne komisije
 6. Rasprava o podnesenim izvještajima
 7. Usvajanje završnog računa za 2020.
 8. Prijedlog aktivnosti kluba za slijedeće mandatno razdoblje
 9. Davanje razrješnice tijelima Kluba i Skupštine:
  1. Predsjedniku Kluba
  2. Nadzornom odboru
  3. Stegovnoj komisiji
 10. Izbor tijela Kluba i Skupštine:
  1. Predsjednika Kluba
  2. Nadzornog odbora
  3. Stegovne komisije
 11. Donošenje odluke o izboru osobe ovlaštene za davanje informacija o udruzi
 12. Razno

 

Predsjednik

 

Split, 18. siječnja 2021.                                                  Hrvoje Akrap

——————————————————————————–

Također, Pozivamo članove kluba, da svoju obvezu plaćanja godišnje članarine, u iznosu od 200,00 kuna, izvrše najkasnije do 12. veljače 2021. godine na klupski IBAN: HR 83240 7000 11004 81310.

Pozivamo i sve ostale, koji žele postati članom kluba, da pošalju ispunjenu pristupnicu koju možete pronaći klikom na:

PRISTUPNICA – VK MORNAR BRODOSPAS

Lijep pozdrav
Vili Mladinić
Tajnik
mob +/385/98/293-145

Scroll to Top
Malcare WordPress Security